Affärsplan för odling av spannmål

Feedback om en affärsplan för odling av grönsaker i ett växthus

Affärsplanen visade sig vara ett genomtänkt dokument med en beskrivning av alla affärsprocesser och detaljerade beräkningar för projektet. Som ett resultat fick vi finansiering för 180 miljoner rubel.

revisor för Andreevskoe hozyajstvo LLC

Feedback om en affärsplan för odling av spannmålsgrödor

Tack vare samarbetet och en högkvalitativ affärsplan lyckades vi få ett lån från den ryska jordbruksbanken för inköp av jordbruksutrustning i 5 år och ett kortfristigt lån för att fylla på rörelsekapital (för sådd), det totala beloppet är 450 miljoner rubel. "

Feedback om en affärsplan för höjning av kycklingar

Professionellt kvalitetsarbete. Den mottagna affärsplanen tillät att öppna en kreditgräns för 300 miljoner rubel, som redan delvis har använts. Projektet testades i banken första gången.

Innehållet i en affärsplan för odling av spannmål:

Varför behöver du en affärsplan för odling av grödor?

Välj lämpligt alternativ

Avancerat med finansiella beräkningar med Excel-ekonomimodell

Avancerat med justeringar

Standard affärsplan

Affärsplan för odling av spannmål

Jordbruk är populärt som affärsmodell. Staten stöder jordbrukare genom att erbjuda lukrativa lån, bidrag och utvecklingssubventioner.

Livsmedelsproduktion lockar av frihet att välja riktning (från mjölkproduktion till biodling), konstant efterfrågan från köpare, snabb återbetalning.

Är det lönsamt att bedriva jordbruk

Village-produkter har inte fullfjädrade analoger, så det finns alltid en efterfrågan på dem. Du kan göra ditt jordbruksföretag lönsamt genom att utarbeta en detaljerad affärsplan baserad på marknadsanalys och modern teknik.

Staten stöder aktivt utvecklingen av jordbruksverksamhet genom att erbjuda bidrag, subventioner, skatteincitament och regeringsprogram till nybörjare.

Skördeproduktion är förknippad med risker, eftersom riktningen är säsongsbetonad. Du måste snabbt sälja grödan som förstörs efter skörden. Växter är mottagliga för sjukdomar, utsatta för dåligt väder, och avkastningen beror på fröets grobarhet.

Blivande vägbeskrivningar

Traditionella vägbeskrivningar är lämpliga för familjeföretag på egen mark:

Vid utvecklingen av en affärsplan beaktas ytterligare inkomstkällor relaterade till huvudaktiviteten. När du odlar grönsaker är det lämpligt att tänka på att frysa eller konservera dem. Hemlagad korv och gryta kan tillagas av kött.

Upprepning av den etablerade modellen räcker inte för att en jordbrukare ska starta ett framgångsrikt företag idag. Det är nödvändigt att tillämpa innovationer, erfarenhet av västerländska agronomer, använda möjligheterna med ny teknik.

Behöver jag tillstånd

För att sälja mejeriprodukter behöver du:

Relevansen för detta aktivitetsområde kan inte betonas för mycket. För att lyckas i en svår verksamhet måste du utan tvekan utarbeta en affärsplan för odling av grödor.

Jordbruk är en typ av kommersiell aktivitet med många nyanser associerade med den. Produktionens säsongsbetonade natur och beroendet av ofta förändrade väderförhållanden gör det svårt att starta och driva ditt eget företag i en sådan bransch. Dessutom är detta i Ryssland en sektor i ekonomin, vars utveckling staten inte gärna vill främja. Sådana faktorer avskräcker många affärsmän från att starta ett eget företag inom jordbruket.

I det här fallet är det viktigt för ditt företag att välja den nisch som alltid kommer att vara relevant. Vetodling är ett av dessa verksamhetsområden. Det är från denna kultur som viktiga livsmedel tillverkas.

Om en entreprenör tidigare hade erfarenhet av jordbruk kan han med säkerhet börja odla denna gröda. Fördelen med denna sektor är den låga konkurrensen. Men om det inte finns någon arbetserfarenhet är det absolut nödvändigt att söka hjälp från en agronom.

Var man ska börja

Att utarbeta en affärsplan för odling av vete omfattar flera steg:

 • Söker efter mark för företag.
 • Företagsregistrering.
 • Inköp av utrustning.
 • Anställa personal.
 • Urval av växtsorter att växa.
 • Att upprätta en ekonomisk plan.
 • Risköverväganden.
 • Utveckling av en reklamkampanj.

Marksökning

Mark är ett av de viktigaste produktionselementen inom jordbruket. Därför måste sökandet efter en webbplats för ett affärsprojekt för odling av vete tas så ansvarsfullt som möjligt. Företagets framgång beror på veteutbytet, och detta beror i sin tur på jordens jordbrukskemiska egenskaper. Det är bäst att leta efter en tomt i Rysslands södra regioner. När du väljer fält för odling av vete är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till klimatförhållandena i regionen och historien om tidigare grödor i ett visst område.

Det är också värt att överväga att du inte kan odla en skörd. Om vete är det viktigaste måste det valda fältet delas in i flera sektorer där andra grödor kommer att sås. De måste växlas med varje säsong. Detta måste göras så att jorden inte förlorar sina agrokemiska egenskaper.

En tomt på 400 hektar räcker för ett lönsamt företag. Den genomsnittliga inkomstnivån kan genereras av en gård med en tomt på 5 tusen hektar.

Inom jordbruket behöver du inte köpa mark, det är bara bättre att använda uthyrningstjänsten. Om odlingen av de utvalda grödorna ger en bra skörd i flera år, kan du i det här fallet försöka förhandla med markägaren om dess inlösen.

Att odla spannmålsgrödor är arbetskrävande men kostnadseffektivt. I dag, när importen byts ut, är staten redo att stödja unga och nybörjare som har uttryckt en önskan att bygga sin egen verksamhet för odling av spannmålsgrödor.

Beställ en affärsplan och få projektfinansiering!

Du behöver pengar för att starta och utveckla ett företag inom odling av spannmålsgrödor.

Vi kommer att utarbeta en affärsplan som tillåter:

Vad får du när du arbetar med oss?

Vi tar hänsyn till kostnaderna för:

 • Byggande av ett växthuskomplex eller inköp av mark för odling
 • Byggande av byggnader för lagring av grödor
 • Att göra nödvändig kommunikation
 • Inköp av utrustning och specialmaskiner för odling av spannmålsgrödor
 • Inköp av frön
 • Inköp av gödselmedel

Vi beräknar:

 • Efterfrågan på grödor i en viss region
 • Försäljningspris
 • Försäljningsvillkor och arbete med mellanhänder
 • Vi definierar:

  • Den optimala grödan, som är mest lönsamt att odla i en viss region och specifika förhållanden
  • Området med nödvändiga lokaler och förutsättningar för växttillväxtkontroll
  • Lista och egenskaper för den nödvändiga utrustningen
  • Leverantörer av utrustning, gödselmedel
  • Transportföretag för leverans av gödselmedel och färdiga produkter
  • Köpare redo att köpa dina produkter

  Artikeln beskriver aktiviteterna för odling av sojabönor genom att använda exemplet på en affärsplan för en sådd. Den växande produktionen av sojaprodukter kräver större och bättre avkastning av denna baljväxter. Följaktligen behöver sojabönstillverkare utsäde av hög kvalitet, eftersom avelsaktiviteter och utveckling av nya växtsorter i vårt land utvecklas i otillräcklig takt.

  Detta ger utmärkta möjligheter för nya aktörer att öppna en efterfrågad och lönsam produktion vars efterfrågan på produkterna dessutom kommer att öka ekonomin inom jordbrukssektorn som helhet.

  Varför en affärsplan

  Sedan bildandet av konkurrensutsatta marknadsrelationer har entreprenörer utarbetat färdigheterna att beskriva projekt för sina idéer så att de beskriver processerna så fullständigt som möjligt och innehåller motivet och framgångsfaktorerna för externa deltagare. Med tiden identifierades en enda universell form, som beskrivs i den här artikeln - en affärsplan för ett utsäde för odling av sojabönor.

  Detta universella dokument tar hänsyn till alla parters intressen, har stort praktiskt värde som en strukturerad handlingsplan och underlättar i hög grad uppgiften att starta ett företag. Potentiella investerare är också intresserade av att överväga projekt i denna speciella form, eftersom de är standardiserade och inte kräver ytterligare tid för att utveckla nya metoder för att bedöma effektiviteten.

  Exempel på en affärsplan för utsäde

  Beskrivning

  Innehållsförteckning

  Filer

  Fröuppfödningens särdrag

kanske du kommer att vara intresserad
Ny