Podnikateľský plán na pestovanie obilnín

Spätná väzba na podnikateľský plán pestovania zeleniny v skleníku

Obchodný plán sa ukázal ako dôkladne premyslený dokument s popisom všetkých obchodných procesov a podrobnými výpočtami projektu. V dôsledku toho sme dostali financovanie za 180 miliónov rubľov.

hlavný účtovník Andreevskoe hozyajstvo LLC

Spätná väzba na obchodný plán pestovania obilninových plodín

Vďaka spolupráci a kvalitnému obchodnému plánu sa nám podarilo získať pôžičku od Ruskej poľnohospodárskej banky na nákup poľnohospodárskej techniky na 5 rokov a krátkodobú pôžičku na doplnenie prevádzkového kapitálu (na siatie), celkové množstvo je 450 miliónov rubľov. „

Spätná väzba na obchodný plán pre chov kurčiat

Kvalitná profesionálna práca. Prijatý obchodný plán umožňoval otvorenie úverového limitu pre 300 miliónov rubľov, ktorý už bol čiastočne použitý. Projekt bol v banke testovaný prvýkrát.

Obsah obchodného plánu na pestovanie obilnín:

Prečo potrebujete podnikateľský plán na pestovanie plodín?

Vyberte príslušnú možnosť

Pokročilé s finančnými výpočtami s finančným modelom programu Excel

Pokročilé s úpravami

Štandardný obchodný plán

Podnikateľský plán na pestovanie obilnín

Poľnohospodárstvo je populárne ako obchodný model. Štát podporuje poľnohospodárov ponúkaním lukratívnych pôžičiek, grantov a dotácií na rozvoj.

Výroba potravín láka slobodou vo výbere smeru (od výroby mlieka po včelárstvo), neustály dopyt kupujúcich, rýchla návratnosť.

Je ziskové zaoberať sa poľnohospodárstvom

Dedinské výrobky nemajú plnohodnotné analógy, takže je po nich vždy dopyt. Svoje poľnohospodárske podnikanie môžete ziskovať vypracovaním podrobného obchodného plánu založeného na analýze trhu a moderných technológiách.

Štát aktívne podporuje rozvoj poľnohospodárskeho podnikania poskytovaním grantov, dotácií, daňových stimulov a vládnych programov začínajúcim poľnohospodárom.

Rastlinná výroba je spojená s rizikami, pretože smer je sezónny. Musíte rýchlo predať úrodu, ktorá sa po zbere kazí. Rastliny sú náchylné na choroby, citlivé na nepriaznivé počasie a úroda závisí od klíčenia semien.

Perspektívne pokyny

Tradičné pokyny sú vhodné pre rodinné firmy na vlastnom pozemku:

Vo fáze vypracovania podnikateľského plánu sa berú do úvahy ďalšie zdroje príjmu súvisiace s hlavnou činnosťou. Pri pestovaní zeleniny je vhodné myslieť na jej zmrazenie alebo zaváranie. Domáce klobásy a guláš sa dajú variť z mäsa.

Opakovanie zavedeného modelu nestačí na to, aby dnes farmár mohol zahájiť úspešné podnikanie. Je potrebné aplikovať inovácie, skúsenosti západných agronómov, využívať možnosti nových technológií.

Potrebujem povolenie

Na predaj mliečnych výrobkov budete potrebovať:

Relevantnosť tejto oblasti činnosti nemožno príliš zdôrazňovať. Aby ste uspeli v zložitom podnikaní, budete nepochybne musieť vypracovať podnikateľský plán pre pestovanie plodín.

Poľnohospodárstvo je typ komerčnej činnosti, s ktorou je spojených veľa odtieňov. Sezónny charakter výroby a závislosť od často sa meniacich poveternostných podmienok sťažujú začatie podnikania v takomto priemysle. Navyše v Rusku ide o odvetvie hospodárstva, ktorého rozvoj štát nerád podporuje. Takéto faktory mnohých podnikateľov odrádzajú od začatia podnikania v poľnohospodárstve.

V takom prípade je pre vaše podnikanie dôležité zvoliť si miesto, ktoré bude vždy relevantné. Pestovanie pšenice je jednou z týchto oblastí činnosti. Práve z tejto kultúry sa vyrábajú dôležité jedlá.

Ak mal podnikateľ predtým skúsenosti v poľnohospodárstve, môže bezpečne začať s pestovaním tejto plodiny. Výhodou tohto odvetvia je nízka úroveň hospodárskej súťaže. Ak však nemáte skúsenosti s prácou, je nevyhnutné vyhľadať pomoc od agronóma.

Kde začať

Vypracovanie obchodného plánu na pestovanie pšenice zahŕňa niekoľko krokov:

 • Hľadanie pôdy na podnikanie.
 • Obchodná registrácia.
 • Nákup vybavenia.
 • Prijímanie zamestnancov.
 • Výber odrôd rastlín, ktoré sa majú pestovať.
 • Vypracovanie finančného plánu.
 • Zváženie rizika.
 • Vývoj reklamnej kampane.

Vyhľadávanie pozemkov

Pôda je jedným z hlavných prvkov výroby v poľnohospodárstve. Preto je potrebné k hľadaniu miesta pre obchodný projekt pre pestovanie pšenice pristupovať čo najzodpovednejšie. Úspešnosť podniku bude závisieť od výnosu pšenice, čo bude závisieť od agrochemických charakteristík pôdy. Najlepšie je hľadať pozemok v južných oblastiach Ruska. Pri výbere polí na pestovanie pšenice je nevyhnutné brať do úvahy klimatické podmienky v regióne a históriu predchádzajúcich plodín v konkrétnej oblasti.

Za zváženie tiež stojí, že nemôžete pestovať jednu plodinu. Ak je pšenica hlavná, potom musí byť vybrané pole rozdelené do niekoľkých sektorov, kde budú zasiate ďalšie plodiny. Musia sa striedať s každou sezónou. Musí sa to urobiť tak, aby pôda nestratila svoje agrochemické vlastnosti.

Na ziskový podnik bude stačiť pozemok o rozlohe 400 hektárov. Priemernú úroveň príjmu môže generovať farma s pozemkom s rozlohou 5 tisíc hektárov.

V poľnohospodárstve nemusíte kupovať pôdu, je lepšie využiť požičovňu. Ak pestovanie vybraných plodín prinesie dobrú úrodu niekoľko rokov, potom sa v takom prípade môžete pokúsiť rokovať s vlastníkom pozemku o jeho odkúpení.

Pestovanie obilných plodín je náročné na pracovnú silu, ale efektívne z hľadiska nákladov. Dnes, v čase náhrady dovozu, je štát pripravený podporiť mladých a začínajúcich podnikateľov, ktorí vyjadrili želanie vybudovať si vlastný podnik na pestovanie obilnín.

Objednajte si podnikateľský plán a získajte financovanie projektu!

Budete potrebovať peniaze na začatie a rozvoj podnikania v oblasti pestovania obilných plodín.

Pripravíme obchodný plán, ktorý umožní:

Čo získate pri spolupráci s nami?

Berieme do úvahy náklady na:

 • Výstavba skleníkového komplexu alebo nákup pôdy na obrábanie
 • Výstavba budov na skladovanie plodín
 • Zabezpečenie potrebnej komunikácie
 • Nákup vybavenia a špeciálneho stroja na pestovanie obilnín
 • Nákup osiva
 • Nákup hnojív

Vypočítame:

 • Dopyt po plodinách v konkrétnom regióne
 • Predajná cena
 • Podmienky predaja a práce so sprostredkovateľmi
 • Definujeme:

  • Optimálna plodina, ktorej pestovanie je najvýhodnejšie v konkrétnom regióne a konkrétnych podmienkach.
  • Oblasť nevyhnutných priestorov a podmienok na kontrolu rastu rastlín.
  • Zoznam a charakteristika požadovaného zariadenia
  • Dodávatelia zariadení, hnojív
  • Dopravné spoločnosti na dodávku hnojív a hotových výrobkov
  • Kupujúci pripravení kúpiť si vaše výrobky

  V článku sú popísané aktivity zamerané na pestovanie sójových bôbov na príklade obchodného plánu pre semenársku farmu. Rastúca produkcia sójových výrobkov si vyžaduje väčšie a lepšie výnosy tejto strukoviny. Výrobcovia sóje preto potrebujú kvalitný semenný materiál, pretože šľachtiteľské činnosti a vývoj nových odrôd rastlín sa u nás vyvíjajú nedostatočným tempom.

  To poskytuje vynikajúce príležitosti pre nových hráčov na otvorenie požadovanej a ziskovej výroby, ktorej dopyt po výrobkoch navyše výrazne zvýši ekonomiku poľnohospodárskeho odvetvia ako celku.

  Prečo obchodný plán

  Od vytvorenia konkurenčných trhových vzťahov si podnikatelia vypracovali zručnosti opisu projektov pre svoje nápady tak, aby čo najúplnejšie opísali procesy a obsahovali dôvody a faktory úspechu pre externých účastníkov. Postupom času bola identifikovaná jediná univerzálna forma, ktorá je popísaná v tomto článku - obchodný plán pre semenársku farmu na chov sóje.

  Tento univerzálny dokument zohľadňuje záujmy všetkých strán, má veľkú praktickú hodnotu ako štruktúrovaný akčný plán a výrazne uľahčuje začatie podnikania. Potenciálni investori majú tiež záujem uvažovať o projektoch v tejto konkrétnej forme, pretože sú štandardizované a na vývoj nových metód hodnotenia efektívnosti si nevyžadujú ďalšie časové investície.

  Príklad počiatočného obchodného plánu

  Popis

  Obsah

  Súbory

  Zvláštnosti pestovania osiva

Možno vás bude zaujímať
Obchodný plán poisťovne
Obchodný plán poisťovne
 • 28-02-2021
 • Reading time 18 minúty
Ciele a ciele obchodného plánovania
Úlohy obchodného plánovania
 • 28-02-2021
 • Reading time 20 minúty
Hotový podnikateľský plán na pestovanie zelene v skleníku
Skleníkový podnikateľský plán
 • 28-02-2021
 • Reading time 20 minúty
Ново
Ako zostaviť podnikateľský plán, jeho účel a štruktúra, spôsob vypracovania
Aká je obchodná štruktúra
 • 28-02-2021
 • Reading time 14 minúty
Ako si založiť vlastnú firmu v Bielorusku
Otvorte malú firmu v Bielorusku
 • 28-02-2021
 • Reading time 24 minúty
Výnosné podnikateľské nápady pre malé podniky
Ziskové nápady na malé podnikanie
 • 28-02-2021
 • Reading time 20 minúty