Podnikatelský plán pro pěstování obilovin

Zpětná vazba na obchodní plán pro pěstování zeleniny ve skleníku

Obchodní plán se ukázal jako důkladně promyšlený dokument s popisem všech obchodních procesů a podrobnými výpočty projektu. V důsledku toho jsme obdrželi finanční prostředky na 180 milionů rublů.

hlavní účetní Andreevskoe hozyajstvo LLC

Zpětná vazba k obchodnímu plánu pro pěstování obilnin

Díky spolupráci a vysoce kvalitnímu podnikatelskému plánu se nám podařilo získat půjčku od Ruské zemědělské banky na nákup zemědělské techniky na 5 let a krátkodobou půjčku na doplnění provozního kapitálu (na setí), celková částka je 450 milionů rublů. “

Zpětná vazba na obchodní plán pro chov kuřat

Kvalitní profesionální práce. Přijatý obchodní plán umožňoval otevřít úvěrovou linku pro 300 milionů rublů, která již byla částečně využita. Projekt byl v bance testován poprvé.

Obsah obchodního plánu pro pěstování obilovin:

Proč potřebujete obchodní plán pro pěstování plodin?

Vyberte si ten, který vám vyhovuje

Pokročilé s finančními výpočty s finančním modelem aplikace Excel

Pokročilé s úpravami

Standardní obchodní plán

Podnikatelský plán pro pěstování obilovin

Zemědělství je populární jako obchodní model. Stát podporuje zemědělce nabídkou lukrativních půjček, grantů a dotací na rozvoj.

Výroba potravin láká svobodou ve výběru směru (od produkce mléka po včelařství), neustálou poptávkou kupujících, rychlou návratností.

Je ziskové zapojit se do zemědělství

Vesnické produkty nemají plnohodnotné analogy, takže po nich vždy existuje poptávka. Svým zemědělským podnikáním můžete dosáhnout zisku tím, že vypracujete podrobný obchodní plán, který zohlední analýzu trhu a moderní technologie.

Stát aktivně podporuje rozvoj podnikání v zemědělství tím, že nabízí začínajícím farmářům granty, dotace, daňové úlevy a vládní programy.

Rostlinná výroba je spojena s riziky, protože směr je sezónní. Musíte rychle prodat úrodu, která se po sklizni kazí. Rostliny jsou náchylné k chorobám, náchylné ke špatnému počasí a výnos závisí na klíčení semen.

Případné pokyny

Tradiční směry jsou vhodné pro rodinné firmy na jejich vlastním pozemku:

Ve fázi přípravy obchodního plánu jsou brány v úvahu další zdroje příjmů související s hlavní činností. Při pěstování zeleniny je vhodné myslet na její zmrazení nebo konzervování. Můžete si uvařit domácí klobásy a dušené maso.

Opakování zavedeného modelu nestačí na to, aby dnes zemědělec zahájil úspěšné podnikání. Je nutné aplikovat inovace, zkušenosti západních agronomů, využívat možnosti nových technologií.

Potřebuji povolení

K prodeji mléčných výrobků budete potřebovat:

Relevantnost této oblasti činnosti nelze příliš zdůraznit. Abyste uspěli v obtížném podnikání, budete nepochybně muset vypracovat podnikatelský plán pěstování plodin.

Zemědělství je druh komerční činnosti s mnoha nuancemi. Sezónní charakter výroby a závislost na často se měnících povětrnostních podmínkách ztěžují zahájení a provozování vlastního podnikání v takovém odvětví. Navíc v Rusku jde o odvětví ekonomiky, jehož rozvoj stát neradně podporuje. Tyto faktory odrazují mnoho podnikatelů od zahájení podnikání v zemědělství.

V tomto případě je pro vaše podnikání důležité vybrat si místo, které bude vždy relevantní. Pěstování pšenice je jednou z těchto oblastí činnosti. Z této kultury se vyrábějí důležité potraviny.

Pokud měl podnikatel dříve zkušenosti v zemědělství, pak může bezpečně začít s pěstováním této plodiny. Výhodou tohoto odvětví je nízká úroveň konkurence. Pokud však neexistují žádné pracovní zkušenosti, je bezpodmínečně nutné vyhledat pomoc od agronoma.

Kde začít

Vypracování obchodního plánu pro pěstování pšenice zahrnuje několik kroků:

 • Hledání pozemků pro podnikání.
 • Obchodní registrace.
 • Nákup vybavení.
 • Najímání zaměstnanců.
 • Výběr odrůd rostlin k pěstování.
 • Vypracování finančního plánu.
 • Posouzení rizika.
 • Vývoj reklamní kampaně.

Vyhledávání pozemků

Půda je jedním z hlavních výrobních prvků v zemědělství. K hledání místa pro obchodní projekt pro pěstování pšenice je proto třeba přistupovat co nejodpovědněji. Úspěch podnikání bude záviset na výnosu pšenice, a to zase na agrochemických vlastnostech půdy. Nejlepší je hledat pozemek v jižních oblastech Ruska. Při výběru polí pro pěstování pšenice je nutné vzít v úvahu klimatické podmínky v regionu a historii předchozích plodin v konkrétní oblasti.

Za zvážení také stojí, že nemůžete pěstovat jednu plodinu. Pokud je pšenice hlavní, pak musí být vybrané pole rozděleno do několika sektorů, kde budou zasety další plodiny. Musí se střídat s každou sezónou. To musí být provedeno, aby půda neztratila své agrochemické vlastnosti.

Pozemek o rozloze 400 hektarů bude stačit na ziskový podnik. Průměrnou úroveň příjmu může generovat farma s pozemkem o rozloze 5 tisíc hektarů.

V zemědělství není nutné vydělávat půdu, zde je lepší využít půjčovnu. Pokud kultivace vybraných plodin poskytne dobrou sklizeň po několik let, pak se v tomto případě můžete pokusit vyjednat s majitelem půdy o jejím vykoupení.

Pěstování obilnin je náročné na práci, ale nákladově efektivní. Dnes, v době nahrazování dovozů, je stát připraven podporovat mladé a začínající podnikatele, kteří vyjádřili přání vybudovat vlastní podnik pro pěstování obilných plodin.

Objednejte si podnikatelský plán a získejte financování projektu!

Budete potřebovat peníze na zahájení a rozvoj podnikání v oblasti pěstování obilnin.

Připravíme obchodní plán, který umožní:

Co získáte při práci s námi?

Bereme v úvahu náklady na:

 • Výstavba skleníkového komplexu nebo nákup půdy pro pěstování
 • Výstavba budov pro skladování plodin
 • Zajištění nezbytné komunikace
 • Nákup vybavení a speciálních strojů pro pěstování obilnin
 • Nákup semen
 • Nákup hnojiv

Počítáme:

 • Poptávka po plodinách v konkrétní oblasti
 • Prodejní cena
 • Podmínky prodeje a spolupráce se zprostředkovateli
 • Definujeme:

  • Optimální plodina, jejíž pěstování je nejziskovější v konkrétním regionu a konkrétních podmínkách
  • Oblast nezbytných prostor a podmínek pro kontrolu růstu rostlin
  • Seznam a charakteristika požadovaného zařízení
  • Dodavatelé zařízení, hnojiv
  • Dopravní společnosti pro dodávky hnojiv a hotových výrobků
  • Kupující připravení koupit vaše produkty

  Článek popisuje aktivity pěstování sójových bobů na příkladu obchodního plánu pro semenářskou farmu. Rostoucí produkce produktů ze sóji vyžaduje stále více a více vysoce kvalitních výnosů sóji. Producenti sóji proto potřebují vysoce kvalitní semena, protože šlechtitelská činnost a vývoj nových odrůd rostlin se u nás vyvíjejí nedostatečným tempem.

  To poskytuje novým hráčům vynikající příležitosti k otevření poptávané a ziskové produkce, jejíž poptávka po produktech navíc umožní výrazně zvýšit ekonomiku zemědělského sektoru jako celku.

  Proč obchodní plán

  Od vzniku konkurenčních tržních vztahů si podnikatelé vypracovali dovednosti popisu projektů pro své nápady tak, aby co nejvíce popsali procesy a obsahovali důvody a faktory úspěchu pro externí účastníky. Postupem času byla identifikována jediná univerzální forma, která je popsána v tomto článku - obchodní plán pro semennou farmu pro chov sóji.

  Tento univerzální dokument bere v úvahu zájmy všech stran, má velkou praktickou hodnotu jako strukturovaný akční plán a výrazně usnadňuje zahájení podnikání. Potenciální investoři mají také zájem uvažovat o projektech v této konkrétní formě, protože jsou standardizovány a nevyžadují další investici času na vývoj nových metod hodnocení efektivity.

  Příklad počátečního obchodního plánu

  Popis

  Obsah

  Soubory

  Vlastnosti pěstování semen

Možná to pro tebe bude zajímavé
Výroba krmných směsí pro drůbež
Obchodní plán nahrávacího studia
 • 28-02-2021
 • Reading time 17 minutes
Podnikatelský plán studia interiérového designu
Obchodní plán designového studia
 • 28-02-2021
 • Reading time 15 minutes
Ukázka školního obchodního plánu
Ukázka obchodního plánu pro vzdělávací instituci
 • 28-02-2021
 • Reading time 22 minutes
Otevření obchodu s ručním zbožím
Šablona záhlaví obchodního plánu
 • 28-02-2021
 • Reading time 20 minutes
Šablona titulní stránky obchodního plánu
Struktura podnikatelského plánu podniku
 • 28-02-2021
 • Reading time 13 minutes
Jak si vybrat zařízení pro výrobu lodí z PVC
Cíle podnikatelského plánu a jeho hlavní funkce
 • 01-03-2021
 • Reading time 22 minutes