Ценообразуване в бизнес плана на кафенето

Ако някога сте правили бизнес, тогава въпросът е: "Ще се впишем ли в цената?" (което означава "пазарна цена") възниква, като правило, когато нов, непознат продукт се появи "на хоризонта", който ще трябва да бъде популяризиран / продаден. Възможни са и други варианти на тази фраза, но същността се променя малко.

Като се има предвид, че има огромен брой методи за ценообразуване, производителите на продукти не използват всички от тях. Да не говорим за търговски и търговски организации, с тях просто всичко е по-лесно. Но преди да преминем към ценообразуване, не би навредило да разберем целите. Същите цели, поставени от производствените / продаващите организации. Тези цели, разбира се, се различават, но въпреки това те могат да бъдат систематизирани условно, както следва.

Цел Цел:

минимизиране на печалбите, за да спечелите пазарен дял във вашия сегмент;

работи на загуба, за да спечели пазарен дял във вашия сегмент;

осигуряване на наличността на услугите, предлагани от компанията за населението.

Разбира се, целите могат да бъдат различни, но въпреки това крайната цена на продукта / услугата ще зависи от една или друга цел.

В тази статия ще разгледаме три метода: ценообразуване, пазарно (ориентирано към конкурентите) и ценово базирано на стойност (метод).

Ценообразуване въз основа на разходи

Най-популярният метод в повечето производствени организации все още е методът на разходите.

Същността на метода е много проста. Изчислява се производствената себестойност и върху нея се полага т. Нар. „Планирана печалба“.

Същността на метода на ценообразуване, базиран на разходите, е в отчитане на разходите и определяне на цени за продукти / услуги, които биха осигурили възвръщаемост на разходите и стандартно ниво на рентабилност (могат да бъдат считани за разходи).

Как да изберем най-бързо плащащия бизнес и колко печеливш е той

Ако някога сте били в бизнес, въпросът е: "Ще се впишем ли в цената?" (което означава "пазарна цена") възниква, като правило, когато нов, непознат продукт се появи "на хоризонта", който ще трябва да бъде популяризиран / продаден. Възможни са и други варианти на тази фраза, но същността се променя малко.

Като се има предвид, че има огромен брой методи за ценообразуване, производителите на продукти не използват всички от тях. Да не говорим за търговски и търговски организации, с тях просто всичко е по-лесно. Но преди да преминем към ценообразуване, не би навредило да разберем целите. Същите цели, поставени от производствените / продаващите организации. Тези цели, разбира се, се различават, но въпреки това те могат да бъдат систематизирани условно, както следва.

Цел Цел:

минимизиране на печалбите, за да спечелите пазарен дял във вашия сегмент;

работи на загуба, за да спечели пазарен дял във вашия сегмент;

осигуряване на наличността на услугите, предлагани от компанията за населението.

Разбира се, целите могат да бъдат различни, но въпреки това крайната цена на продукта / услугата ще зависи от една или друга цел.

В тази статия ще разгледаме три метода: ценообразуване, пазарно (ориентирано към конкурентите) и ценово базирано на стойност (метод).

Ценообразуване въз основа на разходи

Най-популярният метод в повечето производствени организации все още е методът на разходите.

Същността на метода е много проста. Изчислява се производствената себестойност и върху нея се полага т. Нар. „Планирана печалба“.

Кратък инвестиционен меморандум

Днес една от най-обещаващите и бързо развиващи се области на бизнеса е общественото хранене. Тази индустрия има динамично нарастващ оборот и като цяло положителна динамика.

През 2021 г. в сравнение с 2021 г. пазарът на ресторанти показа лек ръст и надхвърли 1350 милиарда рубли, според Единната междуведомствена информационна и статистическа система (EMISS), която се контролира от Росстат. Растежът продължава и през 2021 г. В същото време руският пазар на обществено хранене остава далеч от насищане, особено в регионите, далеч от Москва и Санкт Петербург.

Следователно отварянето на кафе днес е целесъобразен и обещаващ бизнес. Преди да започнете проект, трябва да извършите задълбочен анализ и да изготвите бизнес план.

Като част от тази работа ще анализираме семейно кафене с италианска кухня, където е приятно да се отпуснете както за деца, така и за родители.

Фактори за успех:

  • Достъпни цени
  • Семеен формат
  • Бързо обслужване
  • Удобно местоположение
  • Модерно интериор
  • Приятна атмосфера

Първоначалната инвестиция е 3 170 000 рубли.

Точката на безубезност се достига за 3 месеца работа.

Периодът на изплащане е 12 месеца или повече.

Средна месечна нетна печалба 366 000 рубли.

Ако някога сте били в бизнес, въпросът е: "Ще се впишем ли в цената?" (което означава "пазарна цена") възниква, като правило, когато нов, непознат продукт се появи "на хоризонта", който ще трябва да бъде популяризиран / продаден. Възможни са и други варианти на тази фраза, но същността се променя малко.

Като се има предвид, че има огромен брой методи за ценообразуване, производителите на продукти не използват всички от тях. Да не говорим за търговски и търговски организации, с тях просто всичко е по-лесно. Но преди да преминем към ценообразуване, не би навредило да разберем целите. Същите цели, поставени от производствените / продаващите организации. Тези цели, разбира се, се различават, но въпреки това те могат да бъдат систематизирани условно, както следва.

Цел Цел:

минимизиране на печалбите, за да спечелите пазарен дял във вашия сегмент;

работи на загуба, за да спечели пазарен дял във вашия сегмент;

осигуряване на наличността на услугите, предлагани от компанията за населението.

Разбира се, целите могат да бъдат различни, но въпреки това крайната цена на продукта / услугата ще зависи от една или друга цел.

В тази статия ще разгледаме три метода: ценообразуване, пазарно (ориентирано към конкурентите) и ценово базирано на стойност (метод).

Ценообразуване въз основа на разходи

Най-популярният метод в повечето производствени организации все още е методът на разходите.

Същността на метода е много проста. Изчислява се производствената себестойност и върху нея се полага т. Нар. „Планирана печалба“.

Същността на метода на ценообразуване, базиран на разходите, е в отчитане на разходите и определяне на цени за продукти / услуги, които биха осигурили възвръщаемост на разходите и стандартно ниво на рентабилност (могат да бъдат считани за разходи).

Основното предимство на скъпия метод на ценообразуване е гарантираното ниво на рентабилност и простота. Независимо от това, простотата тук е много условна концепция, тъй като методите предполагат наличието на надеждна и пълна информация за разходите за единица услуга. И ако вземем предвид фактора на постоянна инфлация, тогава логично ще получим картина, че всеки месец рентабилността на предприятието се топи като сняг през май.

Споразумение за използването на материали на сайта

Моля, използвайте произведенията, публикувани на сайта, единствено за лични цели. Публикуването на материали на други сайтове е забранено. Това произведение (и всички останали) е достъпно за изтегляне безплатно. Можете психически да благодарите на нейния автор и персонала на сайта.

Изпратете добрата си работа в базата знания, просто използвайте формуляра по-долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

Подобни документи

Стратегии за ценообразуване на предприятия. Обща ценова процедура, разходи и пазарни методи. Понятие, същност, роля на цените и ценообразуването в пазарна икономика. Процес на ценообразуване и фактори, влияещи на този процес, държавно регулиране.

курсова работа [1,3 M], добавена 07.4012

Понятието ценова политика, нейната същност и характеристики, процедурата и етапите на формиране. Анализ на търсенето и предлагането на пазара и неговото значение при определянето на цените на продуктите. Класификация на ценовите стратегии, техните разновидности и отличителни черти.

резюме [27.0 K], добавено 04.5009

Цени и ценообразуване: теоретични аспекти на проблема. Информация за ценообразуване. Система за ценообразуване. Методи за ценообразуване. Стратегии за ценообразуване: за стойността на продукта, за търсенето. Ценова политика в ОАО "Металист".

курсова работа [1,0 M], добавена 15.3008

Критерии, които определят отклонението на нивото на цената от потребителската стойност на продукта. Методи за ценообразуване и ценови стратегии в предприятието. Разработване на предпроектно проучване за организиране на обект за производство на мъжки тренировъчен костюм.